top of page

 Giám đốc ban nhạc

​​

​Dải PHS dưới sự chỉ đạo củaOD Wilson, Darrell Wagner, Tyler McClendon, Chelsea Crochet, và Alexander Webb

Chuyên ngành trống 2022-2023

Amanda Delgado

Thảo nguyên Flores

Rachel Raymond

Ban nhạc của trường trung học Pflugerville đang làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu xuất sắc trong khóa đào tạo mùa thu. Chúng tôi đã nhận được xếp hạng Xuất sắc từ các cuộc thi UIL gần đây và học sinh của chúng tôi đang đạt được những thành công lớn trong học tập, âm nhạc, thể thao và quyền công dân. 

Vui lòng sử dụng các trang ở đây cũng như các liên kết mạng xã hội của chúng tôi để kết nối với chúng tôi và cổ vũ chúng tôi khi chúng ta bước vào năm học 2022-2023. 

bottom of page