top of page

Bài học riêng

Tất cả học sinh tham gia Ban nhạc Panther được khuyến khích đăng ký các bài học riêng. Những người là một phần của Wind Ensemble BẮT BUỘC phải tham gia các bài học. Nhân viên dạy học riêng của chúng tôi là những chuyên gia giỏi toàn diện và cung cấp hỗ trợ cho một số trường PfISD trong khu vực.

 

Nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký các bài học riêng, vui lòng liên hệ với giám đốc hoặc giáo viên dạy riêng tương ứng của bạn. Bạn cũng có thể điền vào mẫu dưới đây để thể hiện sự quan tâm.

Nếu bạn quan tâm và có nhu cầu đăng ký tài chínhhỗ trợ, vui lòng sử dụng mẫu dưới đây hoặc liên hệ với ông Wagner.

Image by Marius Masalar

Riêng tư

Những bài học

Image by Giorgio Trovato

Tài chính

Hỗ trợ

bottom of page