top of page

Ban nhạc Panther của trường trung học Pflugerville cần liên tục gây quỹ để tiếp tục tranh tài trong các cuộc thi địa phương khác nhau. Mỗi năm, các sinh viên mong đợi các cuộc thi BOA (Ban nhạc Hoa Kỳ). Các cuộc thi này được tổ chức ở nhiều thành phố khác nhau và đòi hỏi rất nhiều kế hoạch cũng như tình nguyện viên để mang lại thành công cho những người tham gia. 

Mỗi đô la được quyên góp sẽ giúp nuôi sống ban nhạc, cung cấp phương tiện di chuyển đến và đi từ các cuộc thi và giữ cho tinh thần của Pflugerville Pfight Panthers tồn tại!

Để biết thông tin về tài trợ của công ty, vui lòng liên hệ với nhóm tài trợ của chúng tôi:

pantherband.volunteer@gmail.com

bottom of page