top of page

Boosters là ai?

Học sinh, phụ huynh, người giám hộ, ông bà, cựu sinh viên và những người khác quan tâm đến việc thúc đẩy các mục đích của tổ chức đều có thể trở thành thành viên của PHS Band Boosters. 

 

Việc bỏ phiếu chỉ giới hạn ở giảng viên PfISD và phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của các học sinh trong ban nhạc hiện đang theo học tại PHS hoặc một trong các trường trung học cơ sở cung cấp trực tiếp cho PHS (ví dụ: PMS hoặc PCMS).

Các tài liệu

Quy định tăng cường

Các quy định tăng cường được xem xét hàng năm tại cuộc họp tháng Bảy. Bạn có thể xem lại các quy định hiện hành dưới đây.

Biên bản cuộc họp tăng cường hiện tại

 

Bỏ lỡ cuộc họp gần đây nhất? Không thành vấn đề! ​Sử dụng nút bên dưới để truy cập các ghi chú gần đây nhất.

Lịch sử Booster đã lưu trữ

Bạn muốn biết chúng ta đã đi được bao xa? Không có gì! Đi sâu vào kho lưu trữ bằng các nút bên dưới!

bottom of page