top of page

Hướng dẫn dành cho phụ huynh mới

Trở thành cha mẹ của ban nhạc mới có thể đáng sợ.

 
Đây là hai tài liệu có thể giúp bạn dễ dàng chuyển đổi sang việc có một học sinh trung học phổ thông. Những tài liệu này được tạo ra bởi các phụ huynh tình nguyện và nhằm mục đích cập nhật thông tin. Với tình trạng không chắc chắn hiện tại, chúng có thể chứa thông tin không được cập nhật ngay lập tức. Luôn liên hệ với giám đốc, người trợ giúp cha mẹ và các thành viên hỗ trợ khác nếu bạn có thắc mắc.
Câu hỏi thường gặp
Ban nhạc mẹ 101
bottom of page